Služby

Naše společnost se zaměřuje na správu a vedení čerpacích stanic. Snažíme se o minimalizaci lidského vstupu, proto veškeré možné služby plně automatizujeme a eliminujeme tak chyby lidského faktoru.

Součástí našich služeb je také online monitoring čepacích stanic a jeho vyhodnocení, sledování aktuální pozice vozidla společně s reportem o spotřebě PHM atd.

Mezi naše hlavní cíle a služby patří:

  • Zajištění moderního způsobu řízení provozu správy PHM, provozních kapalin a olejů s minimálním zásahem lidského faktoru
  • Průkazná evidence nákupu, příjmu, skladování a výdeje PHM
  • Efektivní servis technologií
  • Profesionální kontrola situace na ČS
  • Nezávislá křížová kontrola mezi skladovou evidencí a účetnictvím
  • Úspora mzdových nákladů
  • Minimalizace kritických bodů s dopadem na úspory PHM, provozních kapalin a olejů
  • Pravidelný transparentní a nezávislý controlling v podobě definovaného reportingu
  • Zajištění všech legislativních parametrů, nezbytných k provozování ČS a eliminace ekonomických a ekologických ztrát
  • Zajištění průkazné evidence ve vztahu s orgány státní správy (FÚ, Celní správa, ČIŽP, ČOI)

 

Technologie ČS:
Zajišťujeme a plně přebíráme odpovědnost v oblasti servisních činností na technologii čerpací stanice.

V případě potřebné údržby zajišťujeme opravy včetně všech legislativních náležitostí a pravidelný měsíční reporting servisu technologií, zápisy z kontrolních dnů, kmenové listy technologií s vyznačením povinných kontrol, protokoly o čištění a defektoskopii nádrží, revizní zprávy ČSN 311500, ČSN EN 6007917 a přehled hlášení závad a nájezdů servisní organizace.

Sledování vozidel:
Spravujeme a následně vyhodnocujeme pohyb vozidel pomocí GPS na základě smlouvy se zákazníkem. GPS systémy jsme schopni do vozů také instalovat ve spolupráci s partnery. Správci řídícího systému výdeje PHM dodáváme data a ten následně na základě těchto dat vyhodnocuje spotřebu jednotlivých vozidel.

Kamerový systém:
Nabízíme vysoce kvalitní a sofistikované řešení kamerového systému, které zabezpečí Váš majetek.
Vyhodnocujeme záznam s návazností na tankování nebo stáčení v čase a předkládáme případné neshody k řešení odpovědné osobě zákazníka.

Kontaktujte nás